top of page
META ŠIUOLAIKINĖ ERA

META ŠIUOLAIKINĖ ERA

Meta Modern Era

LITHUANIAN Šri Matadži visame pasaulyje žinoma kaip Sahadža jogos pradininkė, suteikusi žmonijai būdą atrasti ir pažinti savo dvasinę būtį. Ir nors dvasiniam mokymui patirtis gerokai svarbesnė už bet kokius žodžius ar pamokslus, tačiau „Meta šiuolaikinė era“ skirta ne tik jogams, ne tik religingiems žmonėms, o kiekvienam, nuoširdžiai ieškančiam atsakymų į klausimus, kas jis yra iš tikrųjų, kas slypi už mus supančio pasaulio ribų. Šri Matadži aprašo šiuolaikinį pasaulį ir jo problemas tiek Vakaruose, tiek Rytuose. Ji kelia klausimą, kur glūdi šaknys to, jog šiuolaikinis žmogus yra toks sutrikęs, nelaimingas, neatrandantis pats savęs, galų gale kodėl visuomenė susikūrė tiek daug rūpesčių sau. Pateikiamas paprastas ir kartu pribloškiantis atsakymas – laikui bėgant žmogus prarado ryšį su savo šaknimis ir pametė savo gyvenimo tikslą. O koks yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas? Atrasti save. Bet kodėl tai padaryti taip sunku? Šri Matadži sako: „Jūs esate ne šis kūnas ar protas, ne praeities sąlygotumai ar emocijos, o tyra Dvasia“. Šie žodžiai verčia permąstyti viską, ko buvome mokomi nuo vaikystės, ir ką taip bruka modernus gyvenimo būdas. Juk šie žodžiai reiškia, kad supratimas, jog esame šis kūnas, šios mintys, intelektas, išgyvenimai, yra netiesa. Galbūt sunku priimti šį faktą, o gal vis tik verta pažvelgti gilyn į savo vidų ir patikrinti, ar tai yra tiesa? Būtent šioje tiesoje gali slypėti tai, ko mes taip ieškome – pažinimo.

GET THE BOOK

CORE COLLECTION

This book was first published in 1995. It is available in Mandarin, English, French, German, Hindi, Italian, Lithuanian, Mandarin, Marathi, Polish, Romanian, Spanish and Turkish.

CLICK BELOW TO EXPLORE AND FIND OUT MORE

LANGUAGE
PAGES
YEAR
AUTHOR
SAHAJA
17.5 x 24.5 cm
Image-empty-state.png
bottom of page